က်ေနာ့္Blogမွာ Post မတင္ျဖစ္တာေတာင္အေတာ္ၾကာၿပီဗ်။ဒီကေန႔ေတာ့ဗ်ာ
ေျပာခ်င္တာေလးရွိတာနဲ႔ နဲနဲေတာ့၀င္ေရးဦးမွဘဲဆိုၿပီးေတာ ့ေရာက္လာတာပါ
ဗ်ာ။
က်ေနာ္တစ္ခါတစ္တစ္ခါ ျပန္ျပန္ေတြးၾကည့္ျဖစ္တယ္ဗ်။ 9/11 အေၾကာင္း၊
ေနာက္အီရတ္စစ္ပြဲလိုအေၾကာင္းမ်ဳိးေတြကိုေပါ့။လူတစ္စုရဲ႕ေဒါသေတြ အတၱွ
ေတြေၾကာင့္လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕မ်က္ရည္ေတြ၊ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေနၾကတဲ့ လူ
ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြ ျပန္ေတြလိုက္စမ္းပါဗ်ာ ဒါေတြဟာ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္
ခုရဲ႕ ရသဖန္တၤီးမႈေတြမဟုတ္ဘူးေလ လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ေ၀ဒနာအစစ္ေတြေလ။
ေတြးလိုက္တိုင္းေတြးလိုက္တိုင္းေ၀ဒနာအသစ္အသစ္ေတြနဲ႔ က်ေနာ့္ကိုနာက်င္
ေစတုန္းဗ်။
အျပစ္မဲ့တဲ့လူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူၾကီးေပါင္းမ်ားစြာ ထိုျပႆနာေတြၾကား
မွာကမာၻႀကီးကိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကေလၿပီ........ကမာၻတစ္ေနရာမွာ လူၾကီးတစ္
ေယာက္ႏွင့္လူငယ္တစ္ေယာက္ တို႔ကမာၻေျမေပၚမွထြက္ခြာရမည္ဆိုပါလွ်င္
မည္သို႕ေသာဆံုး႐ႈံးမႈေတြျဖစ္ေစႏုိင္ပါသနည္း.....တစ္ေယာက္က အိပ္မက္
ေတြအျပည့္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ကမေမ့ႏုိင္စရာ အေတြ႔အၾကံဳ ေတြတစ္ေပြတစ္
ပိုက္ႏွင့္....... ကဲထိုေနရာမွာသင္က တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုကမာၻေပၚမွထြက္
ခြာသြာဖို အမိန္႕တစ္ခုကိုသာခ်မွတ္ရမည္ဆိုလွ်င္မည္သူ႔ကိုသင္ေ႐ြးခ်ယ္
မည္နည္း...........က်ေနာ္ေတြးၾကည့္သည္.......က်ေနာ္မြန္းက်ပ္သြားသည္
...........