အလြမ္း

သူငယ္ခ်င္းေတြၾကံဳဖူးတယ္
အျပံဳးေတြနဲ႔ႏွစ္သိမ့္လိုက္တယ္
စကားလံုးေတြနဲ႔
ေျဖသိမ့္ေပးလိုက္တယ္
ဘာမွန္းေတာ့သိပ္မသိပါဘူး
လူမႈေရးအရပါ။

ငါ့ေရွ႕မွာ
အျခားတစ္ေယာက္နဲ႕
လက္တြဲသြားတယ္
မ်က္ႏွာတစ္ဘက္လႊဲသြားတယ္
ငါ့ရင္ဘတ္ေရနဲနဲငတ္သြားတယ္
စကားလံုးေတြအဆိပ္မိသြားတယ္
အျပံဳးေတြအေနတည္သြားတယ္
ဘာမွန္းေတာ့သိပ္မသိပါဘူး။
ဒါေပမယ့္
လူမႈေရးအရေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ။

1 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ:

    On June 9, 2007 at 11:23 PM Anonymous said...

    ငါ့ရင္ဘတ္ ေရနဲနဲ ငတ္သြားတယ္တဲ့

    စာေၾကာင္းေလး သိပ္ၾကိဳက္တယ္ဗိ်ဳ့ ။