ဧျပီ (ပယ္) တမ္းခ်င္း


ပိေတာက္ေတြေ၀ေတာ့မည္။ ထိုကာလသို႔ေရာက္ေလတိုင္း အေ၀းေရာက္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သတိရသလိုလို.... ေၾသာ္ ... ဒီအခ်ိန္ဆိုရင္ျဖင့္ သူ
တို႔ေတြ ျမန္မာျပည္ကေႏြကိုသတိရေပလိမ့္မည္.......
သၾကၤန္ေရကိုတမ္းတေပလိမ့္မည္...... တခ်ဳိ႕ကေတာ့ဆိုေပလိမ့္မည္
သူတို႔ေတြကတိုင္းျပည္ကိုေျခစံုကန္ခဲ့သူမ်ားလို႔ေပါ့ ကၽြန္ေတာ့မိတ္ေဆြ
ဘာညာဘာညာ ဟူသည့္blogger ၾကီးတစ္ဦးပင္လွ်င္ တိုင္းတပါးသြားသူမ်ားကို
ရက္ရက္စက္စက္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္ကို က်ေနာ္ဖတ္ခဲ့ရပါသည္။
က်ေနာ္ကေတာ့ထုိသူမ်ားကုိ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကိုမခ်စ္သူမ်ားလို႔ အျပစ္
မဆိုရက္ပါ။ (တစ္ခ်ဳိ႕တစ္၀က္ေတာ့ရွိေကာင္ရွိႏိုင္ပါသည္။) ဒီမွာေနသူတိုင္း
ဒီေျမခ်စ္သူမ်ား မဟုတ္ၾကသည္ကိုသင္ျမင္ႏုိင္ပါလွ်င္ ...............
မိသားစု ၀မ္းခါးအတြက္ အေ၀းေရာက္ႏွလံုးသာမ်ား ၾကားမွ အလြမ္းမ်ား ကို
သင္ေတြ႕ႏုိင္ပါလွ်င္.......................................................

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: