Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

ခြင့္ျပဳပါ

သက္ဆိုင္သူအတြက္ပါ ဒါေပမယ့္ သူသိဖို႔ဆိုတာကေတာ့.............
ကိုယ္တိုင္ရြယ္စူး
ခူးလိုတဲ့ပန္းတစ္ပြင့္
ပန္းအပြင့္မွာျဖင့္
တစ္ေယာက္သူ
ေနာက္လူက
လွမ္းလင့္ခဲ့ၿပီမို႔
ပန္းအေျခြ
ႏြမ္းအေၾကြမွာျဖင့္
တပည့္ေတာ္အား
ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး
နမ္း႐ႈိက္ခြင့္ျပဳပါ ဘုရား။ ။

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: