ငါက အမွန္တရားအတြက္
ဖိနပ္ပါးခံရတာကို ဂုဏ္သိကၡာလို႔ ထင္တာကို.....

ေတာင္းစားမွေကာင္းစားတဲ့ ေခာတ္မွာ
ေတာင္းရမွာရွက္တဲ့ငါ
ေကာင္းစားစရာမွမရွိတာ....

သူငယ္ခ်င္းက ေျပာသြားတယ္
လူမျဖစ္မယ့္ေကာင္တဲ့
ခ်စ္သူက ေတာ့
ေမ့လိုက္ပါေတာ့ဆိုဘဲ ဟား ဟား
ထားလုိက္ပါ ထားလုိက္ပါ
ငါေတာင္ငါ့ကိုယ္ငါခ်စ္လို႔
သူ႔ကိုခ်စ္ခဲ့တာဘဲ
သူလဲသူ႕ ကို္ယ္သူခ်စ္လို႔
ငါ့ကိုပစ္သြားတာ အဲဒါအျပစ္မွမဟုတ္တာ....
ခင္ဗ်ားတို႔လဲ မၾကိဳက္ရင္ ဒီကဗ်ာကို
ပိတ္လိုက္လို႔ရတယ္....

အယူဆမတူလို႔ ျဖစ္ၾကတဲ့
႐ိုက္ပြဲေတြကို ငါမုန္းတယ္ .....
အဲဒီလိုျဖစ္ေနၾကမယ့္အစား
ငါ့ကိုသာ လာသတ္သြားၾကေတာ့ ေဟ့

1 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ:

    ကၽြန္ေတာ္လဲ ပါမယ္ဗ်ဳိ႕

    myohan006@gmail.com