အင္း ဘေလာက္ဂါေတြ ကို ေကာင္းရာေကာင္ေၾကာင္းေရာ မေကာင္းရာမေကာင္းေၾကာင္း ေရာ ဟုတ္ကဟုတ္က ေရာ မဟုတ္က မဟုတ္ကေရာ လမ္းညြန္ေပးမလို႔ပါ ...... ဟဲ ဟဲ အခ်စ္နဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ စိတ္ညစ္စရာ တိုင္ ပင္ စရာရင္ဖြင့္စရာ ရွိရင္ အၾကံ ဥာဏ္ ေဟာင္းေလးေတြ နဲ႔ ေဂ်ာက္ခ် မယ္ ဘေလာက္ဂါ တို႔အတြက္ LOVE Helpdesk ပါ တိုင္ပင္လိုသည္မ်ားရွိပါ က ကြန္မန္႔တြင္၀င္ေရးျပီး ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြး နိုင္ေအာင္ ဖိတ္ေခၚပါသည္ ။
တစ္ခါေလာက္ေတာ့ ၾကြခဲ့ေနာ္ ဟဲ ဟဲ..........
အၾကံေပဖို႔ ေစာင့္ေနတယ္

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: