အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

ကြန္ပ်ဴတာသည္ အထီးၾကီးျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္မွားျပီးေတာ့ ႏိုင္ခ်င္ေဇာနဲ႔ ေျပာမိသလိုျဖစ္သြားတယ္ ၀မ္းသာသြားေသာ ರೆಪ್ಲುಬಿಕ್ အတြက္ စိတ္မေကာင္းသလို အမွတ္မွားသြားေသာ ေရြျပည္သူလဲ ခြင့္
လြတ္ပါခင္ဗ်

2 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ:

    အမွားျပင္ၿပီး ေျပာျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုေ၀ေရ။ ေတာင္းပန္စရာလည္း မလိုပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိပါတယ္ း) အခုလိုဆိုေတာ့ ပိုၿပီးေတာင္ ကၽြန္မေခါင္းထဲစြဲသြားပါၿပီ။

     
    On July 13, 2008 at 6:05 AM Anonymous said...

    hi mate, this is the canadin pharmacy you asked me about: the link