တရားျခင္းမတရားျခင္း
မွန္ျခင္းမွားျခင္းၾကား
ငါမွန္တယ္ သူမွားတယ္
သူမွားတယ္ ငါမွန္တယ္
အတၱအသြယ္သြယ္နဲ႔
ဘ၀ကိုဖလွယ္ခဲ့တာဆိုလို႔
ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ေပါ့။

ဒဂၤ ါးတစ္ျပားမွာ ေခါင္းနဲ႔ပန္းရွိသလို႔
ခင္ဗ်ားတို႔နဲက်ဴပ္က မတူတဲ့႐ႈေထာင့္ေတြမွာ
ခြထုိင္ခဲ့မိၾကတာကို။

တစ္ခါတစ္ခါခက္ေနတာက
အမ်ားမၾကိဳက္တဲ့ တဲ့စာကားကိုမွာ
ဟာတိုက္ပါး႐ိုက္ေျပာခဲ့မိတဲ့အခါ
ငါဆိုတဲ့ငါဟာ လူၾကိဳက္နဲတဲ့သတၱ၀ါ
ျဖစ္လာပါေလေရာ။

အမ်ားညီလည္း ဤဟာ ဤ ပါဘဲဆိုေတာ့လဲ
ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔က်ဳပ္ဟာ ဘယ္မွာလာ သဟဇာတျဖစ္မွာလဲ
အမ်ားမၾကိဳက္တဲ့စကားလံုး ေတြကိုအန္ခ်မိတဲ့ငါ...
အန္ဖတ္ဆိုတာခ်ဥ္ေစာ္နံတယ္ေလ
တကယ္ေတာ့ငါဟာလူခ်ဥ္ဖတ္ဆိုပါေတာ့...။ ။


0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: