ေမွာင္တစ္ခ်က္လင္းတစ္၀က္နဲ႔
ဘ၀ကိုပက္လက္လွန္ျပီး
ေရစုန္ေမွ်ာလာလိုက္တာ
စာတက္ေပတက္မဟုတ္ေပမယ့္
စာေလးဘာေလးေတာ့ဖတ္တက္ခဲ့ပါရဲ႕႔

“က” နဲ႔ “အ” ၾကား စကားလံုး အတက္အက်ေတြမွာ
ျဖစ္တည္မႈ၀ါဒေတြပါပါရဲ႕့
လူအခ်င္းခ်င္းရုိင္းပင္းရမယ္လို႔ျမင္ဖူးပါရဲ့
လူသားျခင္းစာနာရမယ္လို႔ ၾကားဖူးပါရဲ့

ဒါေပမယ့္အေမရယ္
က်ေနာ္တကယ္ ေတြ႕႔ ခဲ့ရတာဆိုလို႔
လူသားခ်င္းေခ်ာက္ခ်
ဘ၀ေတြကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္လုပ္
ငါတစ္အုပ္ေကာင္းစားေရးအတြက္
ဘ၀ေတြကိုနင္းေျခ
လူလူခ်င္းအပ်င္းေျပကစား
ေၾသာ္လူဆိုတာ
မ်ိဳးတူသားကို ပါးစပ္နဲ႔မစားတဲ့
ဇာတ္တူသားစား သတၱ၀ါေတြပါလား ......

2 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ:

  ဟုတ္ပ၊မွန္ပ။ မ်ိဳးမတူတဲ့ သတၱ၀ါ အစားခံရတာထက္ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးဇာတ္တူသား အစားခံရတာက ပိုရင္နာဖို႕ေကာင္းတယ္ေနာ္။

   

  ေၾသာ္လူဆိုတာ
  မ်ိဳးတူသားကို ပါးစပ္နဲ႔မစားတဲ့
  ဇာတ္တူသားစား သတၱ၀ါေတြပါလား ......
  ***************
  ေကာင္း၏။