အလင္းထဲက ခံစားမႈေတြ
အေမွာင္မက်ရင္ ေတာ္ပါဘီ.......

မွန္တယ္ထင္လို႔
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာမိတာ
ခြင့္ျပဳေပးပါခင္ဗ်ာ
အမွားပါရင္လည္း ေ၀ဖန္ႏိုင္ပါတယ္....

ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ေနာ္
သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့အခါ
လက္ဘက္ရည္ေသာက္ရင္း
ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကတာေပါ့..........

ညွိမရေတာ့လဲ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္
မိတ္ဖြဲႏိုင္ပါတယ္
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာ လူထဲကလူေတြဘဲ
ခင္ဗ်ားနဲ႔ က်ေနာ္လည္း
လြတ္လပ္စြာသေဘာထားကြဲလြဲမွာေပါ့....

အေရးၾကီးတာက
မနက္ျဖန္မွာ ခင္ဗ်ားနဲ႔က်ေနာ္
အလုပ္အေၾကာင္းျပန္ေဆြးေႏြးဖို႔ပါဘဲ.....
ကဲကဲ ေနာက္ဆံုး လက္က်န္
လဘက္ရည္ေလး ေအးေတာ့မယ္.....

0 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ: