ကိုတာရာသို႕

မေန႕ညကေပါ့
လူနံပါတ္ ၁၃ တဲ့ ခင္ဗ်ားေရးတဲ့ စာအုပ္
ကိုတာရာ ခင္ဗ်ားကေတာ့ သြားရွာျပီ........

ခင္ဗ်ားသတင္းၾကားတဲ့ ေန႔က
ေခ်ာင္းနဲနဲဆိုးေနတယ္ ေခါင္းနဲနဲကိုက္ေနတယ္
အမ်ားနဲ႕ အတူ၀မ္းမနဲႏိုင္တာ ခင္ဗ်ားနားလည္ေပးပါဗ်ာ

က်ဳပ္ဒီလိုေျပာေတာ့
ခင္ဗ်ားပရိတ္သက္ကေတာ့ ေသာက္ျမင္ကပ္မွာေပါ့
က်ဳပ္လည္းသူတို႔လုိ အတၱနဲ႔လူ ေလဗ်ာ
ဒါေပမယ့္အမွန္တရားကို ကားနဲ႔ေတာ့လဲမစီးဘူး
သိကၡာကို ေစ်းမကစားဘူး
ခင္ဗ်ာအႏုပညာမွာ ဒါမ်ိဳးေတြေတြ႔ရတယ္
ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္သေဘာက်တာ

ဘာတဲ့ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တာ
(ပလံု)
ေရထဲကိုက်သြားတာလဲျဖစ္ႏိုင္တယ္
ေရထဲကျပန္တက္လာတာလဲျဖစ္ႏိုင္တယ္
အဲဒီလုိအေတြးေတကိုသေဘာက်တယ္
ဒီလုိအေတြးေတြနဲ႔ခင္ဗ်ားကို
စကားေျပာခြင့္မရတာေတာ့
စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသား

ကိစၥေတာ့မရွိပါဘူ အေႏွးနဲ့အျမန္
ခင္ဗ်ာဆီက်ေနာ္လာမွာဘဲေလ ။ ။

2 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ:

    ထပ္တူပါပဲ ၊ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။

     

    ဆရာ့ကဗ်ာကမိုက္တယ္ဗ်