သတင္းစာပိတ္ျပီ

တစ္စံုတစ္ရာေသာ ခံစားမႈေပါင္းမ်ားစြာ၏ ထိုးႏွက္မႈကို ခံစားရေသာအခါ ေ၀ဒနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာေလသည္ ။
ထိုေ၀ဒနာမ်ားစုေပါင္းမိေသာအခါ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျပန္၏။
ထိုဒဏ္ခ်က္မ်ား၏ ႏွိပ္စက္မႈကိုမ်ား စြာခံစားရေသာ အခါ ခံစားမႈတို႔ ေသဆံုးသြားရျပန္ပါသည္

သူမသိေသာ အေၾကာင္းအရာ သူမဖတ္ေသာကဗ်ာတို႔ကို သူ႕အတြက္ ေရးရဖန္မ်ားေသာ အခါ............
သို႔မဟုတ္က်ေနာ္ေျပာခ်င္းသည္မ်ားကို ခံစားနားလည္ေပးမည့္ သူမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္အခါ..............
လူေပါင္းမ်ားစြား၏ ၾကားတြင္ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ရပ္ေနရဖန္မ်ားေသာ အခါ..............

က်ေနာ္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ စာလံုးေလးမ်ားကို ေျမျမဳတ္သျဂိဳလ္ လိုက္ေပသည္...............

2 ေ၀ဖန္ခဲ့ပါျပီ:

  ဘယ္သူ႔ကိုရည္ရြယ္ၿပီးေျပာတယ္ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး... ဒါေပမဲ့ သူမ်ားကို ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ပါလို႔ေျပာတုန္းက ေျပာၿပီးေတာ့ အခုက်... မရဘူးေနာ္...
  လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ၾကားတြင္ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ေနရဖန္မ်ားေသာအခါ...
  မျဖစ္ႏုိင္ဘူး
  သုိးေလးဆို တစ္ေယာက္တည္းေနခ်င္လြန္းလို႔ ဘယ္ေတာ့မွကို လူအမ်ားႀကီးနဲ႔ ေရာေရာေႏွာေႏွာမေနဘူး။ မျဖစ္မေနသာ ေနရရင္ ေနရမယ္။ ေျမျမဳတ္သၿဂိဳလ္ မယ္ ဆိုတာက စာလံုးေပါင္း မွားေနေတာ့ လံုး၀ အျမွဳပ္မခံႏုိင္ဘူး။ ဒါပဲ။

   

  ဘာပုလို႕ ပိတ္ရမွာလဲ ရဘူး ရဘူး အာလူးထြက္ေအာင္ ထုပစ္လိုက္မယ္ ဒါပဲ :P